Institutions wiki

 

Kansli

PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
tfn: (02) 941 51506
e-post: mathstat-info(at)helsinki.fi

Börja studera

opiskelu

Ansökningar för att studera matematik riktas till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, och ansökningar för att studera statistik riktas antingen till matematisk-naturvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteten.

Studier

På institutionen kan man studera två ämnen, matematik och statistik, där någotdera kan var huvudämne eller biämne.

Efter att studierna gått framåt öppnas det många måjligheter i båda ämnena, i många delar av ren matematik samt tillämpande av matematik och statistik i samhällets och finansvärldens olika branscher från biovetenskaper till exakta naturvetenskaper (fysik och kemi) och teknologi.

Kursutbudet på Institutionen för matematik och statistik vid Helsingfors universitet är mångsidigast i Finland.

Lärarutbildningen

Kunskaper i matematik har en central roll i undervisningen i skolorna. De kommande åren kommer en stor del av lärarna i matematik att gå i pension. På grund av orsaker som dessa är ämneslärarutbildningen och utvecklingen av den en av de viktigaste uppgifterna för institutionen.

Institutionens personal deltar i de flesta arbetsgrupper för läroboksserier i lång matematik.

Svenskspråkig ämneslärarutbildning vid Helsingfors universitet

Kaksikielinen aineenopettajan koulutus Helsingin yliopistossa